Gjeslingan er et offensivt utviklingsselskap som jobber med utvikling av menneskelige ressurser, idéer og konseptuell utvikling av eiendommer.  
Vi er en samarbeidspartner som tror at endringer skjer i brytningen mellom eksisterende og nye tanker. 
Vårt mål er at det skapes unike og fremtidsrettede løsninger.

Every act of creation is also an act of destruction. The creation of something new and different, something that has not yet been, demands the destruction of the old and the typical, what is now and what has come before. The presence of destruction is at the core of the creative process itself.

Pablo Picasso

Konsepter

Mennesker