Mulighetsfabrikken i Gamlebyen,

Fredrikstad 2020

Mulighetsfabrikken i Kasernen skal være et sted som samler gründere, idèskapere, kulturaktører, kunstnere og andre. En kritisk suksessfaktor for å lykkes er å tiltrekke et stort antall aktører som gjør det mulig å etablere et attraktivt, spennende og levende innovasjonsmiljø.

Dere kan lese mer om våre tanker om Mulighetsfabrikken i denne artikkelen fra Demokraten:

«Fredrikstad – en magnet for kreativitet og iidéskapere»