En kafé er ikke bare en kafé, et tre er ikke bare et tre og en sykkel er ikke bare en sykkel

Trenger du en kreativ sparringspartner for å tydeliggjøre synergier
og merverdier?

Vi har erfaring fra trendsettende steds, by,- og eiendomsutvikling,
blant annet fra; forvandling av Postgirobygget til et ledende og innovativt kontorfellesskap,
omgjøring av Torggata fra en utfordrende passasje til en urban og levende åre i
Oslo sentrum, omgjøring av Bogstadveien til
landets ledende handlegate, omgjøring av Skur
13 fra et papirlager til en skatehall
 og
konkurransearena for byens ungdommer, etablering av fremtidsrettede idrettsanlegg
og idrettsparker på blant annet Voldsløkka, Bjølsen og Tøyenparken og utvikling
av finansieringsmodeller for idrettsanlegg i Oslo.

Vi har tro på fremtidsrettede løsninger som skaper merverdi.